Ülgen Semerci
Kaza Karar Kaza

Ekolojik politika uzmanları ve çevre aktivistlerinin en yoğun eleştirileri ekonomik büyüme uğruna devam ettirilen doğa tahribatı ve iklim değişikliğine karşı umursamaz tavırları hedef alır.  Ulrich Beck’e göre aşırı hava koşulları, soyu tükenen canlılar, ekonomik çöküş ve uç şiddet eylemleri gibi olgular sonuçlandıklarında “gönülsüz aydınlanma” anları, yıkıcılıkları etkili olmadığında ise önceliklerimizi ve kanaatlerimizi yeniden düzenlemeyi zorunlu kılan “uyarı çağrıları” olarak işlev görürler.[1]  Ekolojik kriz anlatıları olası felaketlerin getireceği deneyimleri tahayyül etmeye davet ederek gidişatı değiştirmek için istek uyandırmayı amaçlar.  Ülgen Semerci, ekolojik felaketlerin görünür sonuçlarından yola çıkarak fotoğraf ve resim pratiğini buluşturan işlerinden derlediği bir seriyle katılıyor sergiye.  Semerci’nin iklim değişikliğiyle birlikte yeryüzünün dönüşen çehresini belgeleyen görüntülere yönelik müdahaleleri, fotoğrafı sıradanlığından uzaklaştırarak hafızamızda kalıcı izler bırakmayı amaçlıyor.  Seri, hatırlama biçimlerine dair estetik önerilerin çeşitlendiği, farklı ifade araçlarının bir arada kullanıldığı görsel bir ekolojik kriz anlatısına dönüşüyor.