Deniz Yılmazlar | Karbon
Void Project


Void, ölen insanlardan kalan boşluğu sorgular. Yaşayanlar için ölen insanlardan geriye kalan -diğer birçok şeyin yanında- fotograflar ve ölenin yarattığı boşluktur.
Bazı kültürlerde / coğrafyalarda ölen kişinin fotografının özel bir teknikle basılıp mezar taşına iliştirilmesi fotografın kullanım alanlarından birinin de mezar taşı fotografı olduğuna işaret eder. Mezar taşına iliştirilen  fotograflar, mezarda yatan kişilere ait değerli imgelerdir.
Bu imgeler ölen kişinin yüzünün, onu tanıyanlar tarafından hatırlanmasını, başka yüzlere karışmamasını sağlar. Onu tanımayanlar içinse onunla tanışmanın bir yoludur. Dolayısıyla bu imge özenle seçilir, albümler taranır, yaşarken çekilmiş, onu en …… anlatan fotograf seçilir. 
Seçilen bu fotograf siyah beyaz ise onu “güzelleştirmenin” başka bir yolu daha vardır: Fotografın sonradan renklendirilmesi.
Siyah beyaz fotograflar üzerine yapılan bu renklendirmenin izlerini taşıyan seride, fotografın çekildiği anda objektife bakan yüzler  yerinde, bugün, ölen kişiden geriye kalan boşluğu temsil eden bir siluet görünür. Böylece kişinin (artık bu zamanda ve mekanda yokluğu ile belirlenen) yeni imgesinin ‘boşluk’ olduğu vurgulanır. Ölenin kendi varlığı bundan sonra bu boşluğun, bu boşluk da kendine ait -sonradan renklendirilmiş- yeni sonsuz mekanı içinde gizlenir.