Büşra Çoşkun


Botanik Moda
Sebze ve meyveler, tarih öncesi toplumlar ve eski çağ toplumları için sadece yenilebilir, lezzetli şeyler değildi. Günümüzdeki kullanım şekillerinin aksine sosyo kültürel hayatın her alanında önemli bir rolü olan unsurlardı. Ancak günümüzde sadece faydalı ve lezzetli olarak görülmekten ileri gitmiyorlar.
Ben ise sebze ve meyveleri şu anki kullanım şeklinden farklı yorumlamayı deneyip; onlara yeni bir anlam kazandırmaya çalıştım.

 

Botanic Fashion
Fruits and vegetables are not only edible or tasty stuff for prehistoric societies and ancient societies.Unlike today's usage, socio-cultural factors which plays an important role in all aspects of life.However, they are seen as useful and tasty todays.
I tried to change their usage in today and give them a new meaning.